=======================================================================

=======================================================================

=======================================================================

=======================================================================

=======================================================================

Firma “DIG-NET” Lenart Spółka Jawna informuje o zrealizowaniu projektu pn.

„Podniesienie poziomu innowacyjności DIG-NET Lenart Sp. J. poprzez zakup nowoczesnego centrum wiertarskiego wraz z oprogramowaniem do projektowania i produkcji mebli.”

Projekt dotyczył zakupu innowacyjnej maszyny do produkcji mebli oraz oprogramowania, dzięki którym wprowadzono do oferty przedsiębiorstwa dwa nowe produkty i jeden udoskonalony produkt.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013

2008r.
Sektorowy Program Operacyjny – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
SPOWKP/2.2.1/1/30/308
– dwustronna formatyzerko-okleiniarka
– filtr podciśnieniowy typu SuperBlower wraz z instalacją odpylania

2005r.
Sektorowy Program Operacyjny – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
SPO WKP/2.3/30/072
– HALA MAGAZYNOWA
– OKLEINIARKA

2004r.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP EROPEAID/119829/M/G/PL
Wniosek o wypłatę wsparcia do umowy o dotację:
2002/00-196.01.04-03-4-15-i-0051-0000-0018
WÓZEK WIDŁOWY

2003r.
Program Phare 201 SSG-PL 01.06.09.02
Wniosek o wypłatę wsparcia do umowy o dotację: PL01.06.09.02.01/150060
WIERTARTKA PRZELOTOWA + MASZYNA Z FUNKCJĄ OSADZANIA KOŁKÓW