2015

Diament miesięcznika Forbes za największy przeciętny roczny wzrost wartości na podstawie sprawozdań finansowych Krajowego Rejestru Sądowego.